Wordt de inhoud van een label of etiket niet goed afgedrukt? Door te kalibreren wordt de uitlijning goed gezet.


1. Klik in het menu op WInkelinstellingen

2. Klik op het tabblad Print instellingen

3. Klik in de middelste kolom op de tekst 'Hulpmiddelen'4. Een nieuw venster verschijnt. Klik op de knop 'Kalibreren'

5. Klik op de knop 'Verzenden'